PARTNERS

Welke clubs en organisaties zijn er in Nederland bezig met filosoferen in de praktijk?

Centrum Kinderfilosofie
www.kinderfilosofie.nl

Het Denklokaal
www.hetdenklokaal.nl

Filosofiecafé Fryslân
www.filosofie.frl

Filosofie Magazine
www.filosofie.nl

Gilde van Filosofisch Practici
www.gildefp.nl

Grenzeloos Samenwerken Rijksoverheid (Dialoog&Ethiek)
www.grenzeloossamenwerken.nl

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie
www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Humanistisch Verbond
www.humanistischverbond.nl

Internationale School voor Wijsbegeerte
www.isvw.nl

Maand van de Filosofie
www.maandvandefilosofie.nl

Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON)
www.hetneon.nl

The School of Life
www.theschooloflife.com

Socratisch Café Amsterdam
www.socratischcafeamsterdam.nl

Socratisch Café Assen
www.deverdieping-assen.nl

Socratisch Café Culemborg
www.akademievansokrates.nl

Socratisch Café Deventer
www.sokratischcafedeventer.nl

Socratisch Café Eindhoven
www.akademievansokrates.nl

Socratisch Café Sneek
www.socratesinsneek.nl

Socratisch Café Utrecht
www.socratischcafeutrecht.nl

Socratisch Café Zwolle
www.socratischcafezwolle.nl

Tilia Centrum voor Filosofie en Samenleving
www.tiliafilosofie.nl

Vereniging voor Filosofische Praktijk
www.verenigingfilosofischepraktijk.nl

Week van de Kinderfilosofie
www.weekvandekinderfilosofie.nl