Peter van Hooft
www.anz.nu
info@anz.nu

aanzetten geven, wijsgerige coaching, interculturele filosofie, wereldfilosofie

Peter Hans Mastboom
www.mastboomcoaching.nl
ph@mastboom.pro

persoonlijk leiderschap, professioneel leiderschap

Carolien van Welij
www.carolienvanwelij.nl
info@carolienvanwelij.nl

wat denken doet, doorleefde filosofie