Jolien Duin
www.jolienduin.nl
jolien@jolienduin.nl

onderwijs, burgerschap, kinderfilosofie, techniek

Manon Duintjer
www.nomizo.nl
manon.duintjer@xs4all.nl

filosofiespel, teambuilding, homo ludens 2.0, verplaatsen standpunt ander

Doenja Heemsbergen
www.denkkrachtcentrale.nl
denkkrachtcentrale@gmail.com

filosoferen met kinderen, filosoferen met volwassenen, onderwijsvernieuwing

Belinda Hendriks
www.denkkunst.nl
belindahendriks@gmail.com

creativiteit, burgerschap, persoonsvorming, kinderfilosofie

Paulien Hilbrink
www.kinderfilosofie.nl
paulien@kinderfilosofie.nl

kinderfilosofie, filosofische gesprekken, filosofisch onderwijs

Peter van Hooft
www.anz.nu
info@anz.nu

aanzetten geven, wijsgerige coaching, interculturele filosofie, wereldfilosofie

Nelleke Krol
www.denkenoverdenken.com
denkenoverdenken@outlook.com

denkonderzoeken met jongeren

Jan Ewout Ruiter
www.lerenfilosoferen.nl
jan.ewout.ruiter@visieontwikkeling.nl

zelfonderzoek, visieontwikkeling, meesterschap, verbeeldingskracht, luisteren

Jorrit Stevens
www.denkadviseren.nl
jorrit@denkadviseren.nl

denkadviseren, aandachtig leren, verwonderd en ontstroevend adviseren, sinds 1984

Marlies Visser
www.nomizo.nl
info@nomizo.nl

filosofiespel, teambuilding, homo ludens 2.0, verplaatsen standpunt ander