Erik Boers
www.comeniusleergang.nl
boers@comeniusleergang.nl

gespreksbegeleiding, dialoogvaardigheden, deugdzaam bestuur, interactieve voordracht

Anne-Marie Gunnink
www.radius-svp.nl
am@radius-svp.nl

nieuw denken, ruimte in complexiteit, filosofie dóén

Klaartje Kluiters
LinkedIn
klaartje@cestclaire.nl

gesprekken, leiderschap

Joost van de Loo
www.impactindepraktijk.nl
joost@impactindepraktijk.nl

overtuigen zonder discussie

Peter Hans Mastboom
www.mastboomcoaching.nl
ph@mastboom.pro

persoonlijk leiderschap, professioneel leiderschap

Erik Pool
www.erikpool.nl
erikpool@mac.com

ethiek & dialoog, gespreksleiderschap & dialoogbouw, boeken & artikelen

Jan Ewout Ruiter
www.visieontwikkeling.nl
jan.ewout.ruiter@visieontwikkeling.nl

visieontwikkeling, rechtvaardig leiderschap, verbeeldingskracht, luisteren

Marianne Scheeper
LinkedIn
marianne@com4advies.nl

visieontwikkeling, filosofische gesprekken, digitaal leiderschap, dwarskijker

Kiki Verbeek
www.glashelderverhaal.nl
kiki@glashelderverhaal.nl

professionele identiteit, schrijven over je vak, focus in denken en handelen