Proefschrift: From Science to Conscience – the Socratic Dialogue Reconsidered

In zijn proefschrift From Science to Conscience – the Socratic Dialogue Reconsidered (november 2022, Radboud Universiteit) brengt Erik Boers in kaart hoe de praktijk van het Socratisch Gesprek (in de traditie van Nelson en Heckmann) zich ontwikkeld heeft in de afgelopen honderd jaar: van ‘classroom’ naar ‘boardroom. Vervolgens gaat hij op zoek naar een adequate filosofische onderbouwing van de hedendaagse praktijk, en gaat daarbij vooral in op het tweede deel van de notie ‘Socratisch Gesprek’. Wat is het belang van het voeren van een gesprek voor de filosofie? Lees het volledige signalement.

Een exemplaar is voor € 10,00 (plus € 5,00 verzendkosten) verkrijgbaar via boers@comeniusleergang.nl.

Date

15 nov 2022
Verlopen